Iskolagyümölcs-program célja

A támogatás célja, hogy a hazai gyümölcs felhasználási szint növekedésének elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak pozitív irányba történő elmozdítása érdekében az általános iskolák 1 - 4. osztályát látogató gyermekeket a 2010. június 30. közötti időszakra vonatkozóan az iskolagyümölcs-program keretei között, e rendeletben meghatározott mértékben és feltételekkel friss étkezési almával lássa el, és ennek során megvalósítsa a tanácsi rendeletben meghatározott célkitűzéseket.

Az iskolagyümölcs - program kedvezményezettjei és jogosultjai

4.§ (1) Az iskolagyümölcs - programban kedvezményezettként a közoktatási törvény 20.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése szerint általános iskola 1 - 4. évfolyamán tanuló gyerekek (a továbbiakban: tanulók) vehetnek részt.
(2) Az iskolagyümölcs - program keretében az e rendelet szerint nyújtott támogatás jogosultjai a közoktatási intézmények.

"Te mit teszel az egészségedért" című rajzpályázat eredményei.